என்னுள் பாரதி

One of my old time and all time favorite of BHARATHI…

The only person who can give voice to words.. Can you too hear those commanding, all-encompassing, authentic, energy booming, mesmerizing voice in your head?

Do let me know, if you too are as sane as me.. 😉

பலர் வார்த்தைகள் உணர்வுகளுக்கு உயிர் கொடுக்கும்.. சிலர் வார்த்தைகள் தான் உணர்வுகளை வார்த்தெடுக்கும்.. இதோ அந்த குழலோசை…

பாம்புப் பிடாரன் குழலூதுகின்றான். குழலிலே இசை பிறந்ததா? தொளையிலே பிறந்ததா? பாம்புப் பிடாரன் மூச்சிலே பிறந்ததா? அவனுள்ளத்திலே பிறந்தது; குழலிலே வெளிப்பட்டது. உள்ளம் தனியே ஒலிக்காது. குழல் தனியே இசை புரியாது. உள்ளம் குழலிலே ஒட்டாது. உள்ளம் மூச்சிலே ஒட்டும். மூச்சு குழலிலே ஒட்டும். குழல் பாடும். இஃது சக்தியின் லீலை. அவள் உள்ளத்திலே பாடுகிறாள். அது குழலின் தொளையிலே கேட்கிறது. பொருந்தாத பொருள்களைப் பொருத்தி வைத்து அதிலே இசை யுண்டாக்குதல்-சக்தி. தொம்பப் பிள்ளைகள் பிச்சைக்குக் கத்துகின்றன. பிடாரன் குழலையும் தொம்பக் குழந்தைகளின் குரலையும் யார் சுருதி சேர்த்து விட்டது? சக்தி. ஜாரிகை வேணும்; ஜரிகை? என்றொருவன் கத்திக்கொண்டு போகிறான். அதே சுருதியில். ஆ! பொருள் கண்டு கொண்டேன். பிடாரன் உயிரிலும், தொம்பக் குழந்தைகளின் உயிரிலும் ஜரிகைக்காரன் உயிரிலும் ஒரே சக்தி விளையாடுகின்றது. கருவி பல. பாணன் ஒருவன். தோற்றம் பல. சக்தி ஒன்று அஃது வாழ்க.

4 thoughts on “என்னுள் பாரதி

  1. Who wouldn’t like him, once they get to know even a bit of him.. 🙂

   Thanks for sharing that video..
   This video has made its rounds for the last two years in social networks around his birthday.. 😉

   So you could read Tamil pretty decent?

   Liked by 1 person

 1. My tamil is not bad I guess. I can read and write as well but needs improvement. But all I speak is pure Chennai tamil. So I doubt whether the same qualifies as an accepted one. I’m a true blue Chennaivaasi. Too much of THE HINDU has made me a realist and hence I got estranged from poetry.

  And you stood first in Tamil during your school/college days I believe!

  Liked by 1 person

  1. Athu pachai thamizhanla.. What’s that blue in there?
   Anyway I’m more than happy to have a person who could read Tamil to my blog.. 😀
   And I’m sorry to disappoint you on my Tamil scores.. I was good.. But definitely not that good.. 😉

   Like

Your reply to the ripple...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.